10 grudnia 2012

Zjawa IIIUff! Video z Symbolicznego Zakończenia Rejsu Władysława Wagnera z Great Yarmouth do Gdyni poszło w świat.
Dzisiaj! Najpierw do wszystkim „moich” harcerzy ze Zjawy IV; do kapitana Piotra Cichego; do Oli Dragan i Andrzeja Radomińskiego, którzy do mojego udziału w tym rejsie bardzo się przyczynili; do Tomka Maracewicza, komendanta Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni, inicjatora udziału Zjawy IV w Wagnerowskich Uroczystościach; no i do kpt. Jerzego Knabe, który uczestniczył w każdym wydarzeniu Roku Wagnerowskiego 2012, był na BVI w styczniu, był w Gdyni 8 lipca br., był w Great Yarmouth, wszędzie tam – bardzo aktywny, wręcz przedsiębiorczy. Gdybym miał punktować roboczy udział w tym wszystkim, Jurek zdobyłby maksimum.
Video opowiada tylko o rejsie, o Symbolicznym Zakończeniu.
A o szczegółach wydarzeń Roku Wagnerowskiego i nie tylko o tym, również o Rejsie Wagnera oraz Jego załogantach opowiadam też od dzisiaj na tejże stronie w rozdziale “Z Wagnerem dookola Swiata”.

Witam więc moich Gości na mojej stronie internetowej.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.